De Tsarewitsch

8th April 2023
14:00
Vlaams Muziek Theater: der Zarewitsch (F. Léhar)
CC Ter Dilft, Bornem
De Tsarewitsch

Operette ‘der Zarewitsch’ van Franz Léhar

uitgevoerd door het Vlaams Muziek Theater

www.vmt.be

Share: