De Tsarewitsch

23rd April 2023
15:00
Vlaams Muziek Theater: der Zarewitsch (F. Léhar)
CC De Kimpel, Bilzen
De Tsarewitsch

Operette ‘der Zarewitsch’ van Franz Léhar

uitgevoerd door het Vlaams Muziek Theater

www.vmt.be

Share: