Kerstconcert Vox Grata ‘Oh, boy!’

9th December 2022
20:00
Kerstconcert Vox Grata 'Oh Boy!'
Sint-Walburgiskerk, Volkstraat 41, Antwerpen
Kerstconcert Vox Grata ‘Oh, boy!’

Kerstconcert ‘Oh, Boy!’

Vocaal Ensemble Vox Grata
o.l.v. An Janssens

Michaël Mannes, piano

Sint-Walburgiskerk
Volkstraat 41, Antwerpen

Share: